Úvod a pravidla hry
Návod

Úvod Herné základy Obrázky Stav Panstvo Obchodník Trhovisko Hostinec
Kováč Kuriér Výpravy Klany Nastavenia Zlatník Prémium
Moji priatelia Bojisko Dosiahnuté body Pravidlá hryÚvod

Rytieri boli čestní prívrženci kráľa v stredoveku, kde bojovali vo vojnách za slávu,česť a spravodlivosť kráľa. Vďaka ich úctyhodnosti sa stali známi pod názvom rytieri svetla.Avšak sláva niekedy nestačí, tak začali rytieri znesvecovať ich prísahu,ktorú dali kráľovi a začali si krvilačne plniť truhlice s luežnými lupmi,ktoré ukradli svojím obetiam.Takýto rytieri sa volali Hordy temnoty. Odprisahaj svoj sľub a buď pánom svojho osudu,ktorý bude závisieť len na tvojich rozhodnutiach. Bojuj za slávu,česť,prestíž a spravodlivosť alebo chladnokrvne zavraždi každého,kto sa ti postaví do cesty. Rozhodnutie je v tvojich rukách!

Herné základy

Ako náhle sa zaregistrujete, uvidíte titulnú stránku svojho rytiera. Tu nájdete dôležité informácie o svojej postave, a tiež svoj reklamný odkaz, pomocou ktorého môžete naverbovať zbrojnoša. Napríklad môžete poslať odkaz svojim priateľom, umiestniť ho na svoju domovskú stránku, alebo ho použiť ako podpis v diskusných fórach. Ak nič netušiaci zbrojnoš klikne na váš odkaz, dostaneš 1-3 zlatky ako odmenu. Ak sa zbrojnoš zaregistruje na KnightFight, a pasujete ho/ju na rytiera, dostanete 25% zlata, čo on/a dostane od jeho/jej zbrojnošov! Za každého rytiera, ktorý dosiahne úrovne 3, dostaneš 250 zlata a 1 skúsenostný bod! Až regrutovaný rytier dosiahne úrovne 10, dostaneš 100 drahokamov a 1 skúsenostný bod! Svoje zlato môžete investovať pre svoju postavu zlepšením atribútov, alebo si môžete kúpiť lepšie zbrane, brnenia, štíty, amulety, prstene a duševné kamene.

Okamžite môžeš vyzvať iného rytiera na súboj, kde ale hrá veľmi dôležitú rolu tvoje vybavenie a tvoje schopnosti. Viacej informácii nájdeš v "Statuse".

Zoznam možností :
- Vyberaj si zo stovky zbraní,brnení,štítov,amuletov a prsteňov,ktoré zlepšujú tvoje bojové schopnosti.
- Kupuj kamene duší,ktoré dodajú tvojej zbrani magickú silu a zasadia extra poškodenie tvojím nepriateľom.
- Zlepšuj svoje panstvo,aby si mal rýchlejšie uzdravovanie a aby si ukázal ostatným,v akom si žiješ blahobyte a aké máš spoločenské postavenie medzi ľudmi.
- Založ si svoju klan a postav ten najvačší hrad v celej krajine.
- Vytvor si svoj vlastný plášť s erbom.
- Vytvor si vlastný osobný avatar; je tu milión možných kombinácii.
- Zdokonaľuj svoje schopnosti, aby si mohol nosiť lepšie zbroje a silnejšie jednoručné a dvojručné zbrane.
- Trénuj svoje bojové schopnosti,aby si bol vždy o jeden krok pred tvojími súpermi.
- Pomenj si svoju zbraň a vystúp z rady.
- Podnikaj rôzne nebezpečné výpravy,ktoré si môžeš zobrať v hostinci a rozhodni sa,či chceš ísť osvietenou cestou alebo cestou temoty .

Status

Môžeš tu vidieť všetky podstatné veci tvojho rytiera, ako napríklad koľko si ulúpil koristi,tvoje atribúty,tvoje vybavenie a koľko máš zlata v truhlici.Taktiež tu vidíš detailné štatistiky tvojich predošlých bojov s nepriateľmi a nájdeš tu aj zoznam ľudí,ktorých sa ti podarilo naverbovať medzi rytierov.Dokonca tu môžeš trénovať schopnosti svojho rytiera a zlepšovať jeho skúsenosti,aby si mohol používať dokonalejšie zbrane a zbroje.

Tu je zopár detailov o atributoch tvojho rytiera:

Reputácia
Tvoje rozhodnutia rozhodujú o reputácii medzi ľudmi,takže si môžeš zvoliť,či chceš ísť cestou osvetlenia alebo cestou temnoty.Ak je tvoja reputácia medzi -50 a 50, tvoj rytier je neutrálny. Niektoré veci sú určene len pre dobrých rytierov alebo len pre zákerných rytierov.
Sila
Sila určuje,aké veľké poškodenie spôsobíš nepriateľovi, AK si schopný zasiahnuť svojho súpera.
Zručnosť
Čím máš lepšiu zručnosť,tým efektívnejšie si schopný použivať zbroje a štíty.
Výdrž
Tvoja výdrž určuje,ako dlho budeš schopný bojovať a koľko kôl budeš schopný odolávať proti útokom od nepriateľov.
Protiútok
Protiútok ovplyvňuje schopnosť odraziť nepriateľove útoky.
Skúsenosťi
Keď bojuješ proti rytierom,ktorí majú ten istý level alebo vyšší ako ty,dostávaš skúsenostné body.Ak si porazil súpera,ktorý mal vyšší level ako ty,dostaneš 2 skúsenostné body.1 skúsenostný bod dostaneš,keď budeš bojovať s rytierom,ktorý ma rovnaký level ako ty.Nezáleží čí vyhráš alebo prehráš. Ak máš dostatok skúsenostných bodov,si povýšený na ďalší level,pričom dostaneš 3 schopnostné body,tvoje životné maximum sa zvýši a dostaneš bonus v podobe zlata.

Schopnosti tvojho hrdniu:

Zbroj
Čím máš výššiu schopnosť,tým môžeš nakupovať lepšie typy zbrojov a štítov .
Jednoručné zbrane
Čím máš výššiu schopnosť,tým môžeš nakupovať lepšie jednoručné zbrane.
Obojručné zbrane
Čím máš výššiu schopnosť,tým môžeš nakupovať lepšie obojručné zbrane.


Panstvo

Zlepšenie panstva
Čím máš lepšie panstvo,tým rýchlejšie sa uzdravuješ!
Výbava rytiera
V tvojom panstve si možeš svojho hrdinu vstrojovať s novými zbraňami a inými vecami ako napríklad prstene,amulety a zbroje.
Modlitby u oltára
Tu sa môžeš sa modliť ku tvojmu Bohu a žiadať ho o uzdravenie tela.Ale samozrejme,že nič nie je zadarmo,a ani tu tomu nie je inak [pozn. prekladateľa] Keď sa chcete uzdraviť o jeden život,musíte zaplatiť 1 zlatom a tak ďalej.

Obchodník

Obchodník ti predá rôzne zbrane,zbroje,štíty,amulety,prstene a kamene duší. Pri kupovaní zbraní a brnení ti tvoj level schopnosti určí,ktoré zbrane a zbroje sú pre teba prístupné. Sprístupnenie prsteňov,amuletov a kameňov duší je určené tvojim levelom.Niektoré veci sú dosiahnuteľné len ak máš dobrú alebo zlú reputáciu.

Trhovisko

Trhovisko ponúka niekoľko možností:

Stánok predavača
Tu nájdete výber 5-7 vecí na kúpenie. Môže ti byť ponúknutý kameň bleskov, alebo špeciálne zbrane, ktoré sa nenachádzajú nikde inde v hre. Alebo môže mať predavač normálne veci,ktoré si môžeš kúpiť u obyčajného predavača,ale za iné ceny. Nezáleží na tom,či ste si niečo kúpili alebo nie,táto ponuka Vám bude zprístupnená až po ďalšich 24 hodinách od doby, kedy Vám bola ponúknutá. Takže ak uvidíte predmet,ktorý sa Vám páči,nečakajte moc dlho. Ale, ste predsa na trhovisku, a mali by ste pozorne porovnávať ceny s normálnym obchodníkom, mohlo by sa totiž stať,že zaplatíte viacej ako by ste chceli! Na druhú stranu ale môžete nakúpiť aj za omnoho výhodnejšie ceny,takže nakupujte opatrne!
Stánok Vykupujúceho
Tu môžete ponúknuť akúkoľvek vec z Vašeho inventára. Vykupujúci Vám dá za neho ponuku; ponuka môže býť výhodnejšia ako ponuka u normálneho obchodníka,takže porovnávajte pozorne! Pokiaľ na ponuku pristúpite, môžete vykupujúcemu ponúknuť ihneď ďalšiu vec. Ak ponuku odmietnete,budete musieť počkať ďalších 6 hodín, než budete môcť uskutočniť ďalšiu.
Poháriky
Na trhovisku si môžete zahrať nechválne presnulú hru "Poháriky" na ktoré môžete vsadiť 10-100 zlatiek.


Veci:

Zbrane
Zo začiatku si môžeš kúpiť len jedno alebo obojručné zbrane. Hneď ako dosiahneš vyšší level,budeš mať možnosť kupovať palcáty a sekere. Zbrane zvyšujú poškodenie ktoré spôobuješ svojim nepriateľom pri súbojoch.
Štíty
Štíty zlepšujú tvoju obranu a zvyšujú atribút Protiútok.
Zbroj
Zbroj zlepšuje tvoju obranu.
Prstene
Prstene môžu zlepšovať atributy rytiera.Závisí to ale od typu mágie akou bol prsteň zhotovený.
Amulety
Amulety môžu zlepšovať atributy rytiera.Závisí to ale od typu mágie akou bol amluet zhotovený.Taktiež môžu rytiera chrániť proti určitým druhom mágie.
Kamene duší
Kamene duší môžu byť vložené do zbraní,ktoré majú vyhĺbeninu určenú na kamene a tieto kamene prepožičajú svoju silu danej zbrani,ktorá bude spôsobovať magické poškodenie. Je tu 6 typov magického poškodenia? Ľadové,ohňové,svetelné(nemôže byť kúpený u obchodníka),hmlisté(zlá reputácia) sväté(dobrá reputácia) a dračie poškodenie


Hostinec

V hostinci môžeš prijať rôzne úlohy ktoré trvajú 1-12 hodín. Obdržíš zlato a občas aj drahokamy po splnení úlohy. Tieto úlohy taktiež vplývajú na reputáciu. Závisí to od daného questu, ktorý ťa privedie ku ceste osvetlenia alebo ceste temnoty .Preto si vyberaj si úlohy opatrne.

Kováč

Keď klikneš na tlačítko " Kováč" dostaneš sa do obchodu ku kováčovi. Tu si môžeš pomenovať svoju zbraň ako budeš chieť.Ďalej si tu ešte môžeš vybaviť svoju zbraň 3 kameňmi duší,ktoré spôsobia,že dáš nepriateľovi magické poškodenie. Iba magické amulety(môžu byť kúpené od obchodníka) ťa môžu chrániť proti magickému poškodeniu. Taktiež sa tu dá zvýšiť poškodenie zbrane,tým že si ju ti nabrúsite.

Kuriér

Kráľovský servis ti dovoľuje využívať služby kuriéra na posielanie/prijímanie správ od ostatných hráčov. Tiež tu nájdeš správy o tvojich útokoch a o správy o obrane.

Výpravy

Tu je možné vyzývať iných rytierov na súboj a sledovať, ako sa spolu stretnú. Pokiaľ útočíš na slabšieho rytiera (o 5 úrovní horšieho než si ty), strácaš 1 bod skúseností; ; čím vyššia je vaša úroveň, na tým väčší rozsah úrovní môžete zaútočiť bez postihu na skúsenostiach (počnúc úrovní 51!). Pokiaľ útočíš na rovnako silného alebo silnejšieho (v úrovniach), skúsenosti získavaš. Pokiaľ sa stretávaš s Rytiermi svetla, tvoje presvedčenie sa pomaly posúva ďalej ku zlu a naopak (ak útočíš na zlé, presvedčenie sa prikláňa k dobru). V prípade víťazstva získavaš 5-10% protivníkovho zlata.

Súvislosti s bojmi
Súboje prebiehajú po kolách. Čím máš väčšiu výdrž,tým dlhšie kôl vydržíš bojovať. Počas každého kola „hodené kocky“ rozhodnú,či zasiahneš súpera,alebo súper odrazí tvoj útok. Hrá pri tom veľmi dôležitú rolu tvoja schopnosť útočenia a protiútoku. Ak sa ti podarí zasiahnuť súpera, „kocky“ rozhodnú koľko mu uštedríš poškodenia a koľko poškodenia sa absorbuje. Tento rozdiel (ak je kladný) sa určí zo zostávajúceho zdravia brániaceho sa. Ak klesne zdravie o 10 bodov, on/ona automaticky prehráva zápas. Rytier,ktorý spôsobí viacej poškodenia samozrejme vyhráva. Poškodenie sa dá zvýšiť magickými zbraňami,ale toto magické poškodenie môže byť absorbované ochrannými amuletmi. Tak napríklad,ak zbraň spôsobí o 2 body viacej ľadového poškodenia,a protivník ma na sebe amulet proti ľadovému poškodeniu +1,tak sa to sčíta,čiže -2+1=1. Z toho vyplýva,že mu spôsobíš len o 1 bod viacej magického poškodenia. Všetky bitevné štatisktiky sú podrobne ukázané v správe o boji.

Taktiež tu môžeš posielať svojho hrdinu na bojové výpravy buď ako rabujúci rytier alebo ako ochránca slabých a chudobných,pričom sa ti mení aj reputácia. Rytier dostane zlato za úspešne splnenú misiu,ale taktiež sa môže stať,že zlyhá.

Cech

Tu sa môže niekoľko hráčov sformovať do gildy. Použitím odkazu "Gilda" sa môžeš porozhliadnuť po už existujúcej gilde a podať si u nej žiadosť o prijatie, alebo pokiaľ si na úrovni 5 a vyššie, môžeš vytvoriť svoju vlastnú gildu, čo ťa bude stáť 1000 zlatých. Ako náhle sa pripojíš či sformuješ gildu, uvidíš pod odkazom "Gilda" novú ponuku. Ako zakladateľ a správca gildy môžeš prijímať nových členov, nastavovať individuálne oprávnenia pre prítomných členov alebo ich tiež môžeš prepúšťať. Pokiaľ ľudia z gildy odídu alebo sú prepustení, musia počkať 7 dní, než sa môžu do tej istej gildy opäť pokúsiť prihlásiť. Môžeš tu tiež vylepšovať váš gildový hrad; každá nová úroveň hradu zvyšuje možný počet členov v gilde. K poriadnemu vylepšeniu hradu budeš potrebovať skutočne veľké množstvo zlata, to sa získava peňažnými darmi od členov gildy do gildovej pokladnice.

Pod ponukou "Gildové vojny" môžu správcovia gildy vyhlasovať vojny ostatným gildám. Každá vojna začína po 24 hodinovej čakacej perióde a potom prebieha po 7 dňoch, behom ktorých sú zaznamenávané všetky súboje, ktoré prebehli medzi členmi znesvárených gíld. Každá bitka, počet víťazstiev, spôsobené zranenia a ukradnuté zlato sú zaznamenané a po 7mich dňoch gilda, s najviac bodmi vo dvoch z týchto kategórií, je prehlásená za víťaza. Počet víťazných/prehratých vojen je zobrazovaný v Rebríčku a v profile gildy. Iba gildy s 5timi a viacerými členmi môžu vyhlásiť vojnu; kedykoľvek, keď počet členov v gilde klesne pod 5, akékoľvek prebiehajúce vojny budú ukončené a započítané ako prehraté! To isté platí pre gildu, ktorej počet členov klesne o 20% prítomných v dobe vyhlásenia vojny, vojna bude ukončená a započítaná ako prehratá pre gildu, ktorá naďalej nespĺňa požiadavky na počet členov. Navyše, gilda môže priamo zaútočiť iba na gildu, ktorá má o 70% viac/menej členov ako útočiaca gilda; akékoľvek útoky na gildy, ktoré nie sú v 70% rozsahu, musia byť odsúhlasené brániacim sa gildám. Aby mohla gilda vyhlásiť vojnu, musí od jej založenia uplynúť najmenej 2 týždne. Pokiaľ člen gildy opustí gildu v priebehu vojny (alebo kedykoľvek inokedy), nemôže sa znova pridať po 7 dňoch! Každá gilda môže naraz viesť maximálne 5 vojen a môže akúkoľvek vojnu ukončiť tým, že sa vzdá nepriateľovi; kapitulácia je vždy považovaná za prehru pre gildu, ktorá sa vzdala! Každá vojna gildu stojí 1,000 zlatých za každých 10 členov, ktorí sú momentálne v gilde prítomní. (príklad: gilda s 50 členmi za vyhlásenie vojny zaplatí 5,000 zlatých).

Nastavenia

Tu si môžeš zmeniť nastavenia tvojho konta. Napríklad sem môžeš pridať nejaké informácie o sebe,napísať správu pre obete,ktoré kliknú na tvoj osobný verbovací link. Ak máš premium účet,môžeš si zmeniť meno svojho rytiera tak často ako budeš chcieť.

Zlatník

U zlatníka môžeš nakupovať poukážky na drahokami. Každá poukážka na drahokam ti pripočíta na účet 500 drahokamov. Drahokamy sa dajú použiť na aktivovanie si premium účtu alebo na kupovanie špeciálnych vecí. Taktiež možeč meniť drahokami za zlato v pomere 2:1 . V hostinci za plnenie úloh taktiež dostávaš občas drahokami ku zlatu.

Prémium

Odkaz „Prémium“ ťa dovedie do oblasti, kde si môžeš kúpiť prémium účet. Ak si predplatíš svoj prémium účet,respektíve ak vymeníš 500 drahokamov,aktivuješ si prémium účet, čím si zabezpečíš veľa výhod v hre ako napríklad všetko bez reklám,budeš mócť útočiť častejšie,budeš si môcť vytvárať svoj vlasntý avatar a mnoho ďalších.

Moji priatelia

Tu vidíš zoznam hráčov, ktorí niekedy klikli na tvoj odkaz a potom si zaregistrovali účet na tom samom hernom svete, alebo ťa zadali ako priateľa pri registrácii. Keď niekto klikne na tvoj odkaz, je naverbovaný, a ty dostávaš 1-3 zlata! Pokiaľ sa regrút registruje na KnightFight a dosiahne úrovne 3, dostaneš 250 zlata! Až regrutovaný rytier dosiahne úrovne 10, dostaneš zadarmo 100 drahokamov! VAROVANIE! Všetky pokusy, ako získať zadarmo drahokamy vďaka registrácii falošných/multi účtov pomocou tvojho odkazu, povedú bez varovania ku zmazaniu VŠETKÝCH zúčastnených účtov!

Bojisko Viac informácií môžete nájsť tu

Na bojisku si môžete zmerať sily s ostatnými účastníkmi battle serveru zo všetkých existujúcich KnightFight svetov. Pre vstup na medzinárodný Battle Server musí byť vaša postava aspoň na úrovni 10 a musí byť vhodne vybavená a kvalifikovaná pre aktuálnu úroveň. Použitá výbava musí tiež zodpovedať charakterovým bodom zručností.

Dosiahnuté body

Tu nájdeš najúspešnejších rytierov a gildy. Každý týždeň tu nájdeš najlepších 1000 štatistík, v ktorých sú zobrazení najlepší hráči týždňa v rôznych kategóriách; Štatistiky pre najlepších 1000 sú aktualizované každý týždeň v piatok v noci. Tento tzv. PvP (postava vs. postava) rebríček je založený na bojových aktivitách hráča v posledných štyroch týždňoch. Údaje ako počet víťazstiev, počet prehier, získané skúsenosti a získané zlato sú použité k určeniu PvP poradia. Bitky za posledný týždeň sú brané s vyššou váhou ako bitky, ktoré rytier podstúpil 2, 3 alebo 4 týždne dozadu.

Nasledujúce tituly úrovne s odpovedajúcimi symbolmi sú prepožičané prvým 1000 hráčom v PvP poradí:

Symbol Hodnosť dobra Neutrálna hodnosť Hodnosť zla
Slobodník
Slobodník
Slobodník
Slobodník
Slobodník
Slobodník
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Rotmajster
Rotmajsterka
Rotmajster
Rotmajsterka
Vojnový štváč
Vojnový štváč
Práporčík
Práporčík
Práporčík
Práporčík
Veliteľ roty
Veliteľka roty
Poručík
Poručík
Poručík
Poručík
Temný gardista
Temná gardistka
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Krvilačný zabiják
Krvilačný zabiják
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
Kyrysník
Rozsievač hnevu
Rozsievač hnevu
Poľný veliteľ
Poľná veliteľka
Poľný veliteľ
Poľná veliteľka
Vojvodca
Vojvodkyňa
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál
Generál
Generál
Poľný maršál
Poľný maršál
Poľný maršál
Poľný maršál
Vojnové knieža
Vojnová kňažná
Hlavný maršál
Hlavný maršál
Hlavný maršál
Hlavný maršál
Vojnové veľkoknieža
Vojnová veľkokňažná
Rytier svetla
Rytier svetla
Legenda
Legenda
Knieža pekiel
Kňažná pekiel
Pravidlá hry

Pravidlá hry:
1.) Hráči nemajú legálny nárok na účet.
2.) Hráči musia dodržiavať inštrukcie dané operátorom hry alebo administrátorom fóra.
3.) Spamovanie alebo zaplavovanie fóra, panelov správ alebo diskusií s verbovacím linkom je zakázané a vedie ku zrušeniu všetkých tvojich vytvorených účtov.
4.) Všetky chyby, ktoré objavíte v hre nám prosím bezprostredne pošlite (KnightFight tým). Zámerné využívanie chyby vo svoj prospech vedie ku zrušeniu účtu.
5.) Mať viacej vytvorených účtov na jednom servery je zakázané, taktiež ako aj rôzne formy cheatov. Za porušenie vám bude váš účet vymazaný. Farmenie na svojich ostatných účtoch, alebo na účtoch hráčov, ktorí si vytvorili účet pre vás je považované za veľmi trestné a bude vám vymazaný účet bez varovania a bez výnimiek. DODATOK: Pokiaľ hráte viacerí z rodiny, nahláste to príslušnému administrátorovi serveru. (Nám to ušetrí prípadné vyhľadávanie a vás to nezabije.)
6.) Používanie skrípt alebo botov a podobných programov vedie ku zmazaniu vášho účtu. Takisto aj akcie zahŕňajúce načítavanie dát priamo zo servera alebo stránky, ktoré dopĺňajú hru. Toto zahŕňa používanie zmenených linkov a všetkých internetových služieb, ktoré umožňujú automaticky klikať na váš osobný link.
7.) Účty, ktoré urážajú ostatných hráčov alebo ľudí z KnightFight týmu budú vymazané bez povšimnutia.
8.) Hráči nemajú právo dražiť svoje účty na internete alebo aukčných stránkach alebo kdekoľvek inde. Účet bude vymazaný. Každý účastník obchodu má za povinnosť nahlásiť predaj alebo kúpenie účtu danému administrátorovi serveru, nenahlásenie vedie ku zmazaniu herného účtu. V prípade kúpenia účtu za prémium poukážky si za celú transakciu zodpovedajú len účastníci transakcie, KnightFight tým prípadné problémy nemôže a nebude riešiť. DODATOK: Každý, kto si účet kúpi, ho bude musieť vlastniť minimálne pol roka, než ho bude môcť opäť predať! (Nebudeme tolerovať, že má postava každý týždeň iného majiteľa.) Porušenie bude mať za následok vymazanie herného účtu!
9.) Účty hráčov, ktorí sa prihlasujú na účty iných hráčov bez ich vedomia alebo po ukradnutí účtu budú bez milosti zmazané. Nie je povolené hranie za postavu viacerými ľuďmi. Za postavu smie hrať len vlastník, ktorý je zodpovedný za celé jej chovanie. Výnimku tvorí stráženie postavy počas dovolenky (minimálne 1 deň, maximálne 14 dní), ale vôbec nie krytie počas vojny či mimo nej. Stráženie postavy sa musí vopred nahlásiť danému administrátorovi serveru, pri opakovanom nenahlásení stráženia, hrozí zmazanie postáv stráženej i vlastnej. OZORNENIE: Nezabúdajte, že KnightFight tým po vás nikdy nebude vyžadovať heslo od vášho herného účtu!
10.) Účty s útočnými, pornografickými, ilegálnymi, politicky orientovanými alebo pravico-extrémistickými názvami budú subjektom bezprostredného vymazania.
11.) Účty hráčov, ktorí budú posielať útočné, pornografické, ilegálne, sexistické alebo politicky radikálne (neo nacisti, rasisti atď.) správy alebo PM v hre alebo hráči s takýmto obsahom v ich podpise budú subjektom bezprostredného vymazania účtu. DODATOK: A je úplne jedno či správu smerujete priamo príjemcovi alebo iným hráčom bez toho, žeby o tom príjemca vedel. (Na koho sa príde, bude potrestaný!)
12.) Nenesieme žiadne následky za to, kde a ako budú umiestnené osobné linky hráčov.
13.) Neautorizované prevzatie klanu po tom ako prebehlo splynutie klanu alebo akékoľvek hacknutie sa do účtu iných hráčov vedie ku vymazaniu účtu.
14.) Spamovanie alebo provokovanie hráčov cez správy alebo PM na fóre je zakázané. Budeš s tým oboznámený, ak obdržíme sťažnosti od ostatných hráčov a následné opakovanie sa tvojho správania vedie ku vymazaniu účtu. Opakované útoky nie sú forma týrania.
15.) Posielať ostatným hráčom správy alebo PM na fóre, aby sa pridali ku tvojmu klanu je zakázané. Na fóre nájdeš sekciu venovanú náborom do klanov, kde aj ty môžeš napísať svoj nábor. Ak obdržíme od ostatných hráčov správy o takomto tvojom správaní, tvoj účet bude vymazaný.
16.) Verbovacie linky musia byť ľahko rozpoznateľné ako verbovací link a nič netušiaca „obeť“ musí mať šancu sa rozhodnúť kedykoľvek, či chce alebo nechce byť „naverbovaný“ Používanie skrátených linkov, popups alebo stránky obsahujúce verbovacie linky, ktoré sa automaticky otvárajú, sú zakázané a môžu mať za následok vymazanie účtu. Verbovacie linky musia byť umiestnené takým spôsobom, aby aktuálna adresa bola viditeľná nad kurzorom, ale môžete použiť textové označenie na zamaskovanie linku.
17.) Distribúcia akýchkoľvek nástrojov/botov/skriptov zmýšľajúcich manipulovať s KnightFight je zakázaná a váš účet bude vymazaný. Viď pravidlo 6.
18.) Obsah klanovej alebo osobnej stránky (popisu) by nemal presahovať miesto k tomu určené (Maximálna šírka = 830 pixelov!). Použitie nezmyselných textov, obrázkov alebo medzier je zakázané. Takýto popis bude premazaný, v prípade opakovania prehrešku bude účet vymazaný celý.
19.) Mená rytierov a správy zo súbojov môžu byť zverejňované na klanových fórach/chatech alebo hráčskych popisoch. Ale v prípade, že si hráč bude želať stiahnutie týchto informácií, musia byť odstránené, rovnako tak samozrejme nesmie byť zverejňovaný urážlivý obsah!

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.